Центарот за младински активизам ЦМА Крик објавува повик за учесници на тема “Истражи ја Македонија” во специјалните училишта.

Младинските програми опфаќаат циклус од 10 работилници кои се имплиментираат еднаш неделно во период февруари до мај 2021.

Целта на младинските програми е зголемување на социјалната инклузија на младите лица со попреченост и градење на еднакво, демократско и инклузивно општетсво.

Повеќе за работилницата и пријавување на следниов линк: Истражи ја Македонија