Поставени вибрациони ленти на пет локации.
֎Забавено е движењето на возилата и постигната поголема безбедност на пешаците на фрекфентни места.

Изградени се два нови кружни текови на влезот во Штип и кај старото Нервно одделение,
֎ Зголемена безбедноста во сообраќајот

Поставени се заштитни огради кај сите основни училишта и кај СОУ „Коле Нехтенин”.
֎Зголемена безбедноста на учениците во училиштата

Поставено улично осветлување со 22 столбови на влезот во градот од кај Ново Село.
֎Се осветли уште еден влез во градот