Во овој поткаст на ЕПИ зборуваме за важноста и улогата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и за меѓуинституционалната соработка во заштитата на човековите права во земјава.

Наш соговорник е Исмаил Камбери, потпретседател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Пред да биде избран во комисијата, Исмаил има долгогодишно искуство како истражувач на политики поврзани со владеењето на правото и човековите права.

Овој поткаст е снимен во рамките на проектот „унапредување на темелните права во пристапниот процес на Северна Македонија во ЕУ“ финансиран од Civil Rights Defenders. Неговата содржина не ги претставува ставовите и позициите на Civil Rights Defenders.

Поткастот слушнете го тука: [Поткаст] Тела за заштита на човековите права – колкава е нивната важност?