Македонската асоцијација за човечки ресурси (МАЧР), ги поканува сите заинтересирани, на панел дискусија на тема: “Управување со различностите”, која ќе се одржи на 18.02.2016 година (четврток), со почеток во 12.30 часот во просториите на М6 Едукативен центар во Скопје.

Панел дискусијата има за цел, размена на искуства и практики во однос на управувањето со различностите, генерирање на идеи и согледување на ставови дали политиките за управување со различностите се значајни за успехот на организацијата, еднаквоста и недискриминацијата на луѓето (вработените) врз основа на различностите.

Овој проект е една од граѓанските иницијативи за делување во општеството, со цел подигнување на свеста за потребата од почитување на различностите, интегрирање и почитување на сите индивидуи во единствен систем на еднакво и непристрасно вреднување без дискриминација и за промоција на систем за еднакви можности на вработените, без оглед на разликите кои произлегуваат од политичката ориентација, сексуалната ориентација, половата различност, разликите во возраста, припадноста на различни етнички групи, припадноста на различни религии, посебните потреби на лицата, ниво на образование и др.

Панелот е организиран во две сесии:

  1. „Како да управуваме со различностите во работната средина, предизвик или предност?!“
  2. „Недискриминација, еднакви права и можности во работните односи, етичко однесување!“

Оваа панел дискусија е дел од тековниот проект „Со различности до напредок“, што МАЧР го спроведува во соработка со Организацијата на работодавачи на Македонија, а со поддршка на програмата за развој на граѓанско општество Цивика мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), имплементирана oд Македонски центар за меѓународна соработка -МЦМС, НИРАС од ДАНСКА и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ).

Погледнете ја програмата за настанот.
Заради ограничениот простор, Ве молиме да го пријавите Вашето присуство на contact@mhra.mk или преку online формата (овде).