Левичарското движење „Солидарност“ има чест да ве покани на трибина и дискусија чија цел е презентација на клучните наоди од студијата „Обезвреднување на трудот 2: Анализа на трудово-правната легислатива во Република Македонија во периодот 2010-2014“. Трибината ќе се одржи на 18 февруари 2016 година, во просториите на „Солидарност“, на ул. Орце Николов бр. 166 (наспроти Центар за странски јазици), со почеток во 18.30 часот.

Студијата детално ги мапира и критички ги разгледува промените во трудово-правната легислатива на Република Македонија, при што се констатира влошување на работничките права и правната инфлација во трудовото законодавство која е причина за големата правна несигурност на работниците.

Наодите ќе бидат дискутирани во контекст на горливите прашања за состојбите со синдикалното организирање, социјалниот дијалог и заштита на работничките права во пракса. Истовремено, трибината ќе отвори простор за споделување искуства од досегашното дејствување на организациите и активист/к/ите за работнички права во Македонија, поконкретно искуствата од мобилизацијата на хонорарните работници, искуствата со организирање на работници од јавниот и приватниот сектор и искуствата и предизвиците со кои се соочуваат актерите кои стојат зад Повелбата за солидарност на синдикатите и здруженијата за заштита на работничките права.

Ве покануваме на темелна и критичка рефлексија на следните прашања: Кои се лекциите од работничкото организирање (институционално и вон-институционално) во периодот 2010-2015 и какви стратегии/ тактики за дејствување треба да се применат во годината што доаѓа за одбрана и унапредување на работничките права во Македонија?

Дневен ред:

18:30-19:15 Критички осврт кон трудово законодавство и работничките права во пракса
Презентација на студија „Обезвреднување на трудот 2: Анализа на трудово-правната легислатива во Република Македонија во периодот 2010-2014“
– Дејан Лутовски и Ивица Костовски, автори
-Дискусија-
19:30-21:00 Стратегии за работничкo за дејствување во услови на „заробена држава“: Лекции и предизвици за 2016
1) Дијалог на истомисленици: Кого ли претставуваат синдикатите во социјалните совети?
– Маре Анчева, Генерална секретарка на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија
– Анета Смит Гулева, синдикална активистка, членка на ЛД Солидарност
2) Остварување влијание при недостаток на политичка волја: Три клучни стратегии
– Јован Близнаковски, Програмски директор на Институтот за демократија Социетас Цивилис – Скопје
3) Повелбата за солидарност на синдикатите и здруженијата за заштита на работничките права: Како понатаму?
– Тамара Чаусидис, Претседателка на Слободниот синдикат на новинари на Македонија
-Дискусија-

Настанот е поддржан од програмата Цивика мобилитас. Студијата е финансирана од Фондацијата Роза Луксембург.