Коалиција на младински организации СЕГА објавува

ЈАВЕН ПОВИК за ангажман на определено време

Работна Позиција: Асистент за интеркултурни младински размени во Швајцарија

Коалиција на младински организации СЕГА има потреба од ангажирање на лице за работна позиција во Прилеп: Асистент за интеркултурни младински размени за период од три месеци.

 

Потребните квалификации и искуства за работната позиција: Асистент за интеркултурни младински размени

 • Завршено високо образование или во завршни додипломски студии (се охрабруваат да аплицираат апсолвенти)
 • Активно користење на MS Office
 • Одлично познавање и употреба на англискиот јазик (говор и пишување)
 • Одлични комуникациски вештини
 • Искуство за раководење со проекти
 • Чувство на одговорност во извршувањето на поставените задачи
 • Креативност во пристапот, иницијативност и способност за работа во тим
 • Предност ќе имаат кандидати со претходно работно искуство во организирање на меѓународни настани со деца на возраст од 10 – 18 години (размени, семинари, обуки, работилници).

Главни одговорности:

 • Подготовка на план на активности за реализација на младинска размена
 • Навремена подготовка, објавување на повик за учесници на размени и испраќање на известување до вклучените училишта од РМ
 • Организирање на интервјуа со потенцијални кандидати (ученици) во училиштата кои се дел од соодветната размена
 • Подготовка на извештај од спроведени интервјуа
 • Прибирање и ажурирање на информации и податоци од селектираните учесници
 • Организација на процес за подготовка на групи на ученици за учество на интеркултурните младински размени
 • Организирање и одржување на координативни подготвителни состаноци со супервизори-одговорни професори од вклучените училишта од РМ
 • Редовна комуникација со супервизори за координација на подготвителни и последователни активности
 • Организирање и одржување на подготвителни работилници со селектирани учесници
 • Навремена и прецизна подготовка и испраќање на документи (потребни за реализирање на младинска размена) во Детската Фондација Песталоци во Швајцарија
 • Следење и координација на активностите за време на дво-неделната разменаМониторинг и следење на последователните активности од реализираните интеркултурни размени
 • Редовна подготовка на извештаи за реализираните интеркултурни размени

Одговорностите подразбираат целосна поддршка на Координаторот на интеркултурни размени во Коалиција СЕГА.

Заинтересираните кандидати треба да достават:

 • мотивационо писмо 
 • кратка биографија (вклучително и фотографија)

Целосната документација да се достави најдоцна до 07 август 2017 година на  aplikacija@sega.org.mk, или на адреса ул. Цар Самоил бр. 18 Прилеп, (матично, прв спрат – до Средното економско училиште).

Само селектираните кандидати кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикани на интервју во рок од седум дена од завршувањето на огласот.

Ангажманот на асистентот се однесува на периодот 01 септември – 30 ноември 2017 година, со пробен период од 15 – 31 август 2017 година. Во зависност од перформансите на асистентот возможно е долгорочно продолжување на ангажманот.

Дополнителни информации на телефон 048 429 390, или на е-маил  sega@sega.org.mk.

*Добиените лични податоци од апликантите ќе бидат искористени само за потребите на овој повик, а во согласност со Законот за заштита на лични податоци на РМ.