ABW logoЗдружението на бизнис жени (ЗБЖ/ABW) со седиште во Скопје, во рамки на проектот „Состојбата на жените во претприемништвото во РМ “, финансиран преку програмата Цивика мобилитас, објавува оглас за локални истражувачи за состојбата со жените во претприемништвото во РМ во следните општини: Куманово, Битола, Тетово, Кичево, Велес, Струмица, Штип, Дебар, Крушево и град Скопје, (краткорочен ангажман). Изборот на лица ќе се спроведе одделно за секоја од наведените општини (по 1 за секоја општина, со исклучок на Скопје – до 5 лица).

ABW logo

 

Под супервизија на проектниот тим, локалните истражувачи ќе добијат јасни насоки за начинот на прибирање на податоци, внесување на податоците и известување за спроведеното; и ќе прибираат податоци согласно подготвените прашалници од Здружението на бизнис жени, како вид на теренска анкета со локално население (жени и девојки).

Краен рок за пријавување е 05 јули (вторник) 2016.

Сите апликанти се охрабруваат да достават биографија и писмо за мотивација на следната емаил адреса: abwmacedonia@gmail.com.

Повеќе информации за огласот, условите и активностите ќе најдете на фб страната на Здружението на бизнис жени: https://www.facebook.com/AssociationofBusinessWomenMacedonia/