На 11.05.2016г. со почеток во 14 часот во просториите на Регионалниот Центар за Застапување Делчево се одржа мониторинг средба со членови на работните групи кои беа дел од проектот Општински стратегии за климатски проемни и надворешни експерти од Холандија и Македонија.

  

На средбата се разговараше за досегашната работа и процесот на имплементација на проектните активности.

 

Проектот е спроведуван од Милиеуконтакт Македонија во соработка со Регионален центар за застапување Делечво во партнерство со Општина Делечво. Проектот е финансиран од УСАИД.