Во питомиот југозападен агол на Бугарија, во подножјето на планината Беласица, во пограничната зона со Македонија се наоѓа една од заедниците на Слоу Фуд во Бугарија – „Слоу Фуд Подгорие“. Заедно со нив и Паркот на природата „Беласица“, колегите од Слоу Фуд Бугарија го организираат второто издание на прекуграничниот форум „Тера Мадре Беласица“.

Повеќе: „Локалните заедници и заштитените подрачја“ – тема на второто издание на Тера Мадре Беласица