Здружението Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово, заедно партнерските здруженија, Здружението за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе (Скопје), ИРИЗ – Иницијатива за развој и инклузија назаедниците (Скопје), Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. (Прилеп) , Центарот за современи уметности од Скопје и Фондацијата Отворено општество Македонија, во општина Куманово организираат Креативна уметничка акција за подобар пристап на бремените жени до гинеколошки услуги.

Креативната уметничка акција ќе се одржи на плоштадот „Нова Југославија“ во Куманово на 28.12.2020 г. (Понеделник) од 11:00 до 13:00 часот.

Ги покануваме сите граѓани, медиуми и заинтересирани да дојдат и да ја проследат акцијата.


Креативна уметничка акција за подобар пристап на бремените жени до гинеколошки услуги was first posted on December 26, 2020 at 9:31 am.
©2016 “Национален Ромски Центар“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at dalibor.sojic@gmail.com