Annual Report 2017 / Годишен извештај 2017 / Raporti vjetor 2017

Мултиетничко Здружение “Флоренс Најтингејл” –

– ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017 –

КЛИКНЕТЕ ТУКА ЗА НАРАТИВНИОТ ИЗВЕШТАЈ.