Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) организира конференција „Добро управување во граѓански организации: Воведување на Системи за квалитет во управувањето“. Настанот ќе се одржи на 14 јуни 2017 во ЕУ Инфо центарот.

Програмата ќе ја отворат Марија Ристеска, извршна директорка на ЦИКП, Александар Кржаловски, извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка и Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка при канцеларијата на делегацијата на Европската унија во Македонија.

Првиот дел од конференцијата се однесува на меѓународните практики и искуства каде Вероника Водлан  од Центарот за информирање, соработка и развој (ЦНВОС) ќе презентира за процесот на воведување на Систем за квалитет во управувањето (СКУ) во граѓанските организации од Словенија, додека Илина Нешиќ од Балканска мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) ќе ги претстави глобалните стандарди за отчетност.

Вториот дел e посветен на националните практики, искуства и сознанија, а ќе се дискутира за елементите на моделот за квалитет во управувањето од страна на Елизабета Марковска Спасеновска, и за моделот за систем на стандардизација ИСО 9001, од страна на Меѓаши.

Третиот дел предвидува осврт на нивото на организација и практикувањето вредности во граѓанските организации, кој ќе го даде Даниела Стојанова, Национален координатор на програмата Цивика мобилитас; а потоа ќе следи работилницата „Препораки кон моделот СКУ, развиен во рамки на проектот“.

Целта на конференцијата е да отвори дискусија за потребата од воведување на систем за квалитет во граѓанското општество и развивање на стандарди за добро управување во нивото на организација и практикувањето на вредности.

Сите заинтересирани можат да се пријават на cvetkovski@crpm.org.mk и на 02 3109 932. Патните трошоци се на товар на организаторот.

Центарот за истражување и креирање политики е корисник на специфичен акциски грант од Цивика мобилитас. Повеќе информации околу ова можете да најдете на нивниот профил.