civilЦИВИЛ – Центар за слобода, во соработка со Фондација Хајнрих Бел, ја организира конференцијата „Општество без граници“ на 13 јуни (вторник), во хотел Сити Парк, Скопје, со почеток во 12:30 часот. Конференцијата е посветена на граѓанското учество, социјална правда и одржливо општество. На конференцијата се поканети претставници на институциите, граѓанското општество, синдикатите, медиумите и заинтересираните граѓанки и граѓани. На програмата …