Простор и можност за соработка меѓу локалните здруженија на граѓани и претставниците на локалната власт

На ден 08.06.2017 година во просториите на хотел „Театар”, Битола се одржа осмата тркалезна маса во рамките на проектот “Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво.” На тркалезната маса присуствуваа претставници од локални здруженија на граѓани, од локаланата власт, претставници од основните училишта и од Агенција за вработување.

На оваа тркалезна маса учесниците имаа простор и можност да ги кажат своите мислења и ставови за стратешките документите кои тие заедно со проектниот тим и експертот ги изработија во рамките на проектните активности, како и за досегашната соработка при имплементација на проектот.

Во текот на презентациите и диксусијата на тркалезната маса се нагласија неколку измени кои треба да бидат внесени во документите со цел за подобрување на учеството на помалите заедници во општина Битола.

20170608_121040


Осма тркалезна маса во рамки на проектот „Делуваме.Локално.Заедно„ во општина Битола was first posted on June 12, 2017 at 12:36 pm.
©2016 “Национален Ромски Центар“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at dalibor.sojic@gmail.com