И понатаму почетоците од 2022 година ги посветуваме на она што сме го работиле во текот на 2021 година, но и на она што ќе ни следи во 2022 година. Како Рурална Коалиција ја помина 2021 година, кои беа најголемите достигнувања на организацијата, но и што ќе стави во фокусот на својата работа, прочитајте во годишното интервју на извршната директорка на организацијата, Liljana K. Jonoski. Целото интервју може да го погледнете тука.