timthumbСо цел спроведување на  проектот Solve it – Школа за социјално претприемништво и обуката за вмрежување на граѓанскиот сектор, локаната самоуправа (општини Гази Баба и Чаир) и бизнисите од овие општини, Младиинфо Интернационал има потреба за привремено ангажирање на еден обучувач за „Обука за развој на вештини за вмрежување меѓу невладини организации, бизнис сектор и јавни институции“, која ќе се одвива на 30 и 31 август 2017 година. Школата …