eu-for-youМинистерството за вработување во рамки на проектот „Поддршка за вработување на млади“, финансиран од ЕУ,  отвара „Јавен Оглас за учество во мерката Практиканство“.  Проектот е особено насочен кон млади лица до 29 години, кои 3 месеци ќе добиваат практична обука кај работодавачите. Паричниот надомест е 5.043,00 денари месечно. Условите се следните:  Да се регистрирани како активни баратели на работа во Агенцијата …