Теренско анкетирање на граѓани

ЦЕА отвора јавен повик за прибирање понуди за теренско анкетирање на граѓаните во општините Крива Паланка, Гостивар, Делчево и Пехчево.

Се покануваат сите заинтересирани да достават кратка биографија и финансиска понуда.

Крајниот рок за доставување на понуди е 21.05.2021 година.

Повеќе информации на следниот линк:

Јавен повик

Финансиска понуда