Види ја веб страната на следниот линк:

parallellife.ergos.org.mk