Стрип центарот од Велес го распишува конкурсот за Меѓународниот салон  на стрип „Велес 2018“. Учество можат да земат сите артисти од земјава и странство независно од нивната возраст. Темата на творење е слободна.

Должината на стрипот кој се испраќа треба да биде од 1 до 6 табли, и тоа на А4 формат (минимум 300дпи ако се испраќа по електронски пат). Доколку стрипот е на една страна треба да содржи најмалку 5 сликички. Стриповите во боја се препорачува да се испратат преку пошта или да се достават лично.

Изборот ќе го направи тричлена интернационална комисија. Победникот на конкурсот ќе добие 200 евра и титулата „Златен стрип“, а покрај тоа ќе се прогласат и други титули како најдобро сценарио, надобар млад автор до 18 години и сл.

Сите пристигнати стрипови ќе бидат земени во конкуренција за изложување во склоп на изложбата на Салонот на стрип со реална можност за друг вид на промоција. На учесниците ќе им се обезбеди пат , сместување и исхрана во текот на  Меѓународниот салон на стрип „Велес 2018“, кој ќе се одржи кон средината на септември.

Останатите пропозиции за учество се:

– Секој автор може да учествува со само еден стрип. Исклучок има за сценаристите каде се дозволува едно лице да направи сценарио за повеќе стрипови.
-Учесниците коишто се во основно образование можат да се насочат кон своите основни училишта заради ширење на информацијата, организирано пријавување како и избор на тема за цртање.
-На еден стрип можат да работат повеќе автори (притоа да се наведе кој што направил: сценарио, молив, туш…)
-Заедно со стрипот да се испрати лична биографија (име и презиме со фотографија, датум на раѓање, адреса, и држава од каде е авторот, е-адреса како и година кога е стрипот нацртан. Исто така на сите стрипови треба бидат наведени авторите како и називот на стрипот. Во спротивно, тие нема да бидат земени предвид за награди.
-Стриповите од македонски автори треба да бидат на македонски јазик и кирилично писмо.
Рокот за испраќање е до 20 август 2018 година, а за учениците рокот е 25 мај 2018.
Делата може да се испратат на:
a) Адреса: Стрип Центар на Македонија – Велес (за конкурсот) Ул. Васил Горгов, бр.78, 1400 Велес, Република Македонија
б) Или по електронски пат на stripkonkurs@gmail.com
За повеќе информации може да се јавите на 075 374 155

Стрип центарот е корисник на мал акциски грант од Цивика мобилитас.