Повикот за песни, цртежи и фотографии списанието „Полжавче“ го објави во првиот број на списанието, објавен во декември 2020 година. Освен во печатеното издание, конкурсот во јуни беше обајвен и на официјалната веб страница на Слоу Фуд Македонија и на страниците на социјалните мрежи, но и во дневниот печат.

Победничките дела погледнете ги тука – Избрани најдобрите творби на конкурсот на „Полжавче“.