Серија информативни дизајни произлезени од консултации со граѓани спроведени во рамките на кампањата „Разбистри сè“. Консултациите ги одржавме со цел разбирање на ставовите на граѓаните за проблемите и решенијата за подобрување на пристапот и квалитетот на водата за пиење, загадувањето и заштитата на водите во државата.

Кампањата „Разбистри сè“ ја спроведува Институтот за комуникациски студии, а е финансирана од Британската амбасада.

Повеќе на: [Инфографици] Достапна и чиста вода за сите?!