Овој прирачник е наменет за конвивиум лидерите и едукаторите на Слоу Фуд, со цел обезбедување на практични совети за тоа како да ги реализираат принципите изнесени во Mанифестот за едукација на Слоу Фуд. За таа цел, одбрани се искуства од особено значење и опишани се методологиите и техниките за кои што веруваме дека добро работат.

Повеќе на:Методологија на едукацијата во Слоу Фуд