Од 2019 година за судии може да бидат избрани само оние лица кои ја поминале почетната обука на Академијата за судии и јавни обвинители.

Инфографикот ги претставува зајакнатите критериуми за избор и унапредување на судиите.

.