Учесниците на третата Дебатна анкета која ја организираше ЕПИ во соработка со Центарот за делиберативна демократија при Универзитетот Стенфорд од САД сметаат дека ваквиот тип на дебата е корисен за да се научи повеќе за луѓето околу нив – за тоа какви се тие и какви се нивните животи.