Декември е. Време е да се подготвиме за славја и здравици, но и да погледнеме назад и да видиме што сме сработиле во годината што веќе си оди. Декември е. Снегот ја покри земјата-нашата учителка и хранителка. Но ние знаеме колку е таа важна за нас и токму затоа второто издание на списанието „Полжавче“ ѝ го посветивме нејзе.

Повеќе на ХO-ХO-ХO ПОЛЖАВЧЕ БРОЈ ДВА!