Последните две работилници што се одржаа изминатата недела преку апликацијата ЗУМ, ЗГ  „Медиа плус“ ги организираше со Општинските совети за превенција од Гевгелија и Крива Паланка. Двата погранични градови се со свои особености  и со различен пристап до ова тело, кое како и во останатите шест општини, вклучени во проектот „Здружени сме побезбедни и посигурни“, малку или воопшто нема заседавано.

 

Општинскиот совет за превенција на Гевгелија во изминатиот период од формирањето на телото во нов состав, се има состанато за да расправа за проблемот со распространетоста на дрогата по улиците, во близина на училиштата и до местата за собирање на младите. Како заклучок од средбата договорено е организирање на заеднички мешовити патроли. Зголемување на активноста на Општинскиот совет за превенција се наметна како потреба од работнилницата што ЗГ „Медиа плус“ ја организираше за членовите на Советот.

Пред присутните беа презентирани најчестите проблеми, детектирани од граѓаните во текот на средбите на фокус групите и на онлајн анкетата.

Гевгелија – детектирани проблеми од граѓаните:

 • Дрогата е распростанета низ цел град, како пример посочена ул.„Браќа Миладиновци“, огромен број на млади се дрогираат, има и проституција бидејки е град до граница;
 • Во Гимназијата да има полиција бидејки се продава дрога;
 • Градскиот пазарот е неосветлен, навечер се собираат млади лица, алокохолизирани, кршат прават галама, истото се случува и кај Детската градинка, поради што потребно е да има полициски патроли;
 • Зачестени кражби (од локални жители, но и од луѓе од други градови, некои доаѓаат овде да набават дрога);
 • Жителите на населено место Миравци се жалат на кражби, наркоманија, сторителите ги приведуваат потоа за кратко ги пуштаат, често се случуваат тепачки;
 • Малолетни лица да не се пуштаат во кладилница, во нас.Негорци пред училиште е отворена коцкарница;
 • Затвореници се пуштаат од затвор за викенд ги вознемируваат – малтретираат младите девојчиња;
 • Се слуша секојдневно пукање со воздушни пушки во малото кај Железничка, се убиваат животни, кај ул. „Маршал Тито“ се забележуваат убиени животни;
 • Жители на ул.„Титовградска“- се жалат на кучиња скитници, алкохолизирани лица кои прават галама, пријавуваат, а полиција не реагира;
 • Галама од кафичите, кафани, дискотеките треба да се дислоцирани, каде нема да сметаат на населението наоколу;
 • Проблем со кучињата скитници;
 • Улиците се полни со дупки, тротоари не се направени, нема патеки за движење на инвиладизирани лица;
 • Недоволно паркинг простор, се паркира кај се стигне, повеќе пешачки премини се потребни, повеќе полициски патроли и да не се дозволува малолетници да возат возила и мотори, потребни се сообраќајци пред училиштата, велосипески патеки, нови тротоари, нов сообраќаен план, и да се сменат старите шини со нови;
 • Проблем со канализацијата, кога има врнежи се случуваат поплави;
 • Потребно е да се зголеми бројот на пожарникари и опрема, возила, и да има обуки засправување со непогоди за населението и за децата.

Членовите на Општинскиот совет за превенција од Крива Паланка го гледаат значењето на ова тело како мултисекторско и динамично, со членови од повеќе области, што ја нагласува неговата улога. Меѓутоа, започнатите активности делумно се ставени во мирување во март, поради настатата ситуација со ковид – 19. „Безбедни училишта“ е проектот што со години наназад се имплементира,со цел спречување на насилството во училиштето, како и тематски работилници поврзани со безбедноста на сообраќајот. Една од темите со која работеле во училиштата е безбедноста на интернет.

Пред присустните членови на Општинскиот совет за безбедност во Крива Паланка беа презентирани збирните проблеми, детектирани од граѓаните преку фокус групите и дигиталнта анкета.

 

Крива Паланка проблеми детектирани од граѓаните:

 • Бучава: Потребно е ограничување на славењето, да не се одобрува секое барање и да не се дозволува кој кога сака во доцните саати да слави и прави бучава со возила и свирење по улици за банални поводи; Проблем од Населба Единство е бучавата и гласната музика;
 • После 22 часот да има полициски контроли, да не се дозволува малолетни лица да пијат и лутаат, пречи бучавата од кафичите, да се казнуваат прекршителите на јавниот ред и мир;
 • Да се тргнат огревните дрвата од улиците и останати предмети кои узурпираат јавен простор; Потребно е решавање на дивоградбите, има насекаде нелегално поставени гаражи;
 • Недоволно детски игралишта, недоволно зелени површини;
 • Потребно е одбележување на повеќе пешачки премини, особено кај училиштата, сообраќајни знаци каде недостигаат и повеќе паркинг места,потребен е лежачки кај кривината кај Карпош, сообракајни камери, јавен превоз и камионите да не се паркираат на јавни места;
 • Проблем со уличните кучиња скитници;
 • Стоката да не се пушта на улица, загадува и предизвикува опасност во сообраќајот;
 • Со нов урбанистички план се затвора пристап до улица „Гоце Делчев“ каде живеат повеќе од 10 семејства, не можат да пристапат со возило до своите домови, ниту Противпожарно возило ни амбулантно возило може да дојде до нив. Таму е направена зграда, на која и е дадено дворно земјиште, поставени кошеви со дрва така што одвај и пешки можат да пристапат, на граѓаните им се дава одговор дека требало да реагираат со забелешки кога бил носен урбанистичкиот план (за тоа тие велат дека не биле известени) и да одат на Суд да си бараат решение.
 • При посилни врнежи реката носи дел од патот, па мора да се вози по алтернативни патишта, кои не се безбедни. Водата носи и ниви , потребно е да се исчистат коритата, и да се преземаат заштитни мерки како насипи, засадување дрва, а не само да се носи песок кога ќе се случи излевање;

Потребно е уредување на речното корито со каскадирање, чистење на сметот кој се фрла во реката од несовесни граѓани, регулација на браните.

 • Канализација нема насекаде, септичките јами ја загадуваат водата и почвата;
 • Неодржување на хигиената, смет по улици, сметот од градот се носи по селата;
 • Населеното место Дурачка река проблем со асфалт и немање пристап зимно време;
 • Кражби;
 • Потребно е асфалтирање на патиштата во селските средини, има случаеви каде на документ во Општина стои дека е асфалтиран патот до некое село а всушност асфалтот е пренасочен на друго место и патот е неасфалтиран (пр.с. Острец, Мождивњак);
 • Водата за пиење често ја снемува, потоа доаѓа нечиста, потребни се почести анализи на водата. Огромен е бројот на заболени со камен на бубрег и жолчка, а се појавува и епидемија на жолтица. Нема филтрација на водата. Доколку снема вода некаде од Комуналец, во чија надлежност е со багери директно ја пренасочуваат водата од Крива Река во бунарите со вода за пиење. Вработените со лопати фрлаат хлор во базените место да се третира на соодветен начин.Имало случај каде некој стопанственик на своја иницијатива ја навртел водата од реката во базените, за добитокот да не му останел без вода. Базените не се заштитени;
 • Пред 2 години кога имало наноси од снег и била потребна помош во одредени села реагирале Црвен крст и Центар за управување со кризи, од Општината немале ни соодветно возило и кога дошле немале никаква опрема со себе;
 • Комуналниот инспектор кај кого се обракале граѓани за проблем се оградувал дека само кучињата скитници биле некога обврска.

 

Со последните две работилници, завршија активностите на непосредна работа со членовите на Општинскиот совет за превенција, во кои беа обучени над 150 учесници од осум општини, со кои „Медиа плус“ потпиша меморандум за соработка. Некои од општните, кои меѓу првите одржаа вакви работилници, веќе одржаа нови средби на Општинскиот совет за превенција. Таков пример е Советот на Свет Николе, кој расправаше за повеќе теми од интерес на граѓаните.

Проектот „Здружени сме посигурни и побезбедни“ на „Медиа плус“ е финансиски поддржан од програмата Цивика мобилитас.