Фондација за локален развој и демократија Фокус од Велес организираше дебата  со жителите на општина Чашка на 23 јануари 2018 година во просториите на основното училиште Тодор Јанев. Пред граѓаните  беше презентирана алатката „Приоритети преку која тие ќе можат да ги доставуваат своите идеи, предлози и решенија од сферата на комуналната и инфраструктурната дејност.

Граѓаните на Чашка беа запознаени и со можностите како активно да се вклучат во соработка со службите на локалната самоуправа во решавање на приоритетни потреби и проблеми. Исто така дел од присутните граѓани ги потенцираа своите потреби во насока на подобрување на квалитетот на животот и развојот на локалната заедница.

Освен граѓаните, на средбата присуствуваа и вработени во општинската администрација кои исто така презентираа дел од  јавните манифестации што се одржуваат во општината во соработка со граѓаните. Тие посочија  дека на територијата на општината постојат објекти во кои тие ќе можат да ги спроведуваат своите активности.

Фондација Фокус е корисник на институционален грант од програмата Цивика мобилитас. За повеќе информации погледнете го нивниот профил.