Темите опфатија општински финансии, парафискални давачки, тековни инфлациски притисоци и изгледи за раст. Учествуваше и г -дин Неби Хоџа од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Домаќин беше Наташа Стојановска.

https://www.facebook.com/TVTelma/videos/1205365403319690