fbpx
x
Мени

Завршна конференција/работилница со критичка дебата за Подготовка на политики за партиципативно урбанистичко планирање со презентација на изработената анализа за учеството на граѓаните во урбанистичкото планирање и нацрт верзија од политиките за партицип

Локација: х. Театар, Битола