fbpx
x
Мени

Тркалезна маса во Битола

Контакт: antico@t.mk; wci.antiko.mk@gmail.com

Локација: Општина Битола

Тркалезна маса во Битола наменета за споделување на информации - воспоставување на дијалог со засегнати страни за изнаоѓање на адекватни решенија за вклучувањето на жените на пазарот на трудот, со акцент на жените од немнозинските етнички заедници. Целни групи на тркалезните маси се претставници од Центарот за вработување, Здруженија на работодавачи, преставници од стопанските комори, биснис секторот, Центрите за социјални работи, претставници на локални релевантни ГО и други групи на граѓани и засегнати страни