На 12-ти декември 2020 година Здружението на граѓани ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ, од Скопје, ја одржа својата втора работилница во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите за добро управување и евидентирање на државниот недвижен имот“, со финансиска подршка од програмата на Цивика мобилитас .

Работилницата овојпат беше организирана on-line на платформата ZOOM и активно учество на неа земаа претставници од Генерален секретаријат на Владата на РСМ, министерство за економија, министерство за финансии, министерство за земјоделие, министерство за правда, Служба за општи и заеднички работи на Владата на РСМ, Државната комисија за спречување на корупцијата, Агенција за поддршка на претприемништвото, Агенција за иселеништво и Државен инспекторат за труд.

И во оваа прилика беше изготвен пресек на сите собрани и обработени информации за државниот недвижен имот, пред присутните беа презентирани досегашните искуства на сите министерства кои водат кон општиот заклучок дека како држава имаме многу несредена и некомплетна евиденција на државниот имот. Голем дел од  министерствата и органите на државна управа не ги запишале своите објекти поради бројни објективни и субјективни причини и фактори иако ги користат со децении.

Од претставникот на Државниот инспекторат за труд сите присутни беа информирани дека подрачните единици на инспекторатот низ градовите функционираат со заедничко користење на деловните простори со локалните самоуправи и дека имотно-правниот однос помеѓу државните органи и општините до денес не е расчистен.

Особено голема критика беше упатена на адреса на Министерството за транспорт и врски каде сите органи имаат започнато постапки за легализација на објектите и утврдување на нивниот правен статус уште во 2011 година и тие постапки сеуште траат.

Иако од самиот почеток знаевме каква ни е државната евиденција, не очекувавме дека ќе наидеме на толку поразителни податоци од терен. Напуштени објекти без корисници, комплекси под клуч повеќе години ( како што е комплексот Македонско село во Нерези) и објекти кои се оставени како да се ничии ( како што е руинираниот објект во центарот на Драчево, општина Кисела Вода, иако општината тврди дека нема ниту еден руиниран објект).

Ако е државно, не значи дека треба да го запустиме и да го оставиме да пропаѓа и да се уништува, тоа е наш имот и припаѓа на сите граѓани.

Дискутирано беше и за Државниот завод за статистика кој има 8 регионални центри и седиштето во Скопје, а нема ниту еден објект со Имотен лист и со запишано корисничко право. Сите се согласија дека пописот на население е приоритетен, ама и пописот на државни објекти не е помалку важен за државата и треба веднаш да се изработи.

Најпрвин треба да се подигне нивото на свест кај носителите на јавни функции, да наредат веднаш да се пристапи кон пребројување на сите државни објекти, да се уредат имотно-правните односи и постојано да се ажурираат промените – ова е жива материја која се менува секојдневно.

Затоа е потребно да имаме банка на податоци за објектите и од еден центар во секое време да знаеме што имаме, за да станеме добри домаќини и да управуваме со имотот ефикасно и рационално.