За 2021 година Општината Свети Николе планира повеќе пари за субвенционирање на јавниот превоз и проширување на линиите.