Настанот за промоција на препораките од проектот “Родово-одговорно планирање на локално ниво: Случајот на Прилеп и Крушево” се одржа во поразличен концепт, со пренесување на препораките преку визуелизации.
 
Проектот е поддржан од Реактор – Истражување во Акција и нивните партнери преку акцијата “Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ”. Акцијата е финансирана од Европската Унија и ко-финансирана од Шведска.
322686814_730382745345591_7009024212196529072_n