Во неделното интервју на Radio Slobodna Evropa na Makedonski, Благица Петрески дискутира за најавените даночни измени во Министерство за финансии, од повеќе аспекти: сива економија, даночни ослободувања, придонеси на хонорари, раст и продуктивност…

Линк: https://www.slobodnaevropa.mk/a/31985111.html?fbclid=IwAR20WuYfKOiKxGTPy8U5SC9xaSPeggNOsRQf16vMcAjlt_XHHaDjjDCZVLs