Во функција е ставена веб платформата Macedonia Info Diaspora, креирана од страна на Центарот за информативна поддршка „Нов контакт“. Истата ќе обезбеди простор за презентација на активности и промоција на проекти на граѓанските организации, институции и поединци како од Македонија, така и од македонската дијаспора во светот.

Платформата ќе служи за наврeмено информирање и зајакнување на врската помеѓу македонската дијаспора и Република Македонија. Содржините кои ќе бидат прегледувани се однесуваат на најнови вести и настани од граѓанскиот сектор, анализи, коментари и трудови, корисни линкови, информации за македонските национални малцинства во соседните држави, иселениците во светот како и теми поврзани со миграциите.

Меѓу другото, порталот ќе ја следи и активноста на државните институции кои имаат надлежност по прашањата со дијаспората и ќе информира за нивните активности.

Центарот за информативна поддршка „Нов контакт“– Македонија е корисник на мал акциски грант од програмата Цивика мобилитас. Повеќе информации околу тоа можете да најдете на нивниот профил.