На 23 септември во Градскиот парк во Скопје, ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ – Скопје учествуваше на настанот во организација на МЦМС и Цивика мобилитас „Граѓани за промени“, денови на граѓанските организации.

Во духот на приближувањето на граѓанскиот сектор кон својот двигател – граѓаните, Цивика мобилитас го организираше третиот Национален форум на кој се претставија граѓанските организации со мноштво активности. Форумот се одржи на 23 септември во Градскиот парк во Скопје, на Школка од 11.00 до 17.00 часот.

Во опуштена атмосфера, посетителите беа дел од работилници, презентации, проекции и изложби проследени со богата музичка програма. Организациите пак, се потрудија на забавен и интерактивен начин да им ги претстават своите залагања, предизвици, проекти и досегашни постигнувања.
Семејството на Цивика мобилитас денес се состои од 208 грантисти. Сите промени кои тие ги предизвикале, големи и мали, се само дел од сложувалката наречена „граѓанско општество“.

Настанот беше успешно реализиран и привлече големо внимание кај посетителите, особено младите кои ни ги споделија своите размислувања на тема „Сподели почит“ и ги преточија на креативен начин со свои цртежи.