Светски ден на здравје – ден за подигање на јавната свест за здравјето.

Секоја година се одбележува на 7ми Април и секоја година свртува внимание на специфична здравствена тема која ги загрижува луѓето ширум светот.

Тема за 2022 год е НАША ПЛАНЕТА, НАШЕ ЗДРАВЈЕ

НРЦ ќе продолжи со заложбите за навремено превентивно здравствено информирање на луѓето за значењето превентивата во здравство и водење грижа за своето здравје и здравје на нивните најблиски.