Kонект организира еднодневна студиска посета на терапевтската заедница „Покров“, Струмица што е дел од проектот „Социјално претприемништво: учење од практики и промоција“. Таа ќе се одржи на 31 март (петок), а превозот е организиран од страна на Конект.

„Покров“ е прва долгорочна рехабилитациска програма за одвикнување од дрога, алкохол и хазард во Македонија. Ова е најдобар начин сите заинтересирани да се запознаат одблиску со еден од најуспешните примери за социјално претприемништво во Македонија. Сократ Манчев, основачот на ова претпријатие, , ќе биде и водич низ посетата.

Она што го прави „Покров“ најдобар во своето поле е тоа што е самоодржлив модел на социјално претпријатие , кое ја ужива поддршката на локалната заедница. Корисниците на програмата се работно ангажирани во социјалното претпријатие. Поради зголемена социјална интеграција, се занимаваат со земјоделство и производите ги пласираат на пазарот. Од приходите се финансира работата на претпријатието и надоместоците на корисниците.

Сите заинтересирани можат да го искажат својот интерес на konekt@konekt.org.mk или на тел. 02/ 3224 198 најдоцна до 28.03.2017 год. Пријавите ќе бидат прифатени до пополнувањето на максималниот број на учесници. Прифатените учесници ќе бидат информирани за програмата и за логистички информации.