Центарот за културен дијалог на 25 март 2017 година во Центарот за култура „Трајко Прокопиев“ во Куманово ќе ја организира Конференцијата „Жените во кодовите“.

Во првиот дел, програмерките кои веќе имаат успешна кариера во оваа струка, а кои потекнуваат од нашето општество ќе имаат мотивациски говори. Целта е младите да се мотивираат преку приказните на други успешни примери и да ги согледаат можностите на оваа професија, важноста која ја има и просторот кој го нуди за натамошно развивање.

Во вториот дел, ќе се дискутира за предизвиците и можностите за жените во кодирањето.

Ова е прва конференција од ваков тип којашто се организира во Куманово. Покрај дискусиите, ќе има и забава, музика, жонглери и уште многу други содржини кои ќе ги пропратат мотивациските говори.

Линк за регистрација goo.gl/6Wucvp