Со дебата на темата „Насилството раѓа војна, соживотот носи мир и просперитет“, одржана на 10 мај 2017 година во ООУ „Лириа“, општина Чаир, беше означен почетокот на проектот „Без насилство- под исто небо“. Истиот е покренат од неформална група граѓани, наставници од ООУ „Лазо Трповски“ од општина Карпош и ООУ „Лириа“ од општина Чаир, а се заснова на јакнење на меѓуетничките односи во Македонија.

Дебатерите беа сочинети од професори, ученици, психолози и педагози од основните училишта „Лириа“, „Лазо Трповски“, „Браќа Рамиз-Хамид“, „Тефејуз“ и „Хасан Приштина“. Тие заедно со претставници од невладиниот сектор низ предавање и богата дискусија се заложија дека е потребна акција да се поттикне практичното надоградување на веќе започнатиот проект „Меѓуетничка интеграција во образованието“. Со ова ќе се постигне воведување заеднички оригинални активности во училиштата, а истите ќе придонесат за развој на толеранцијата преку креативност и иновативност на учениците од различни етникуми.

Проектот е реакција на зачестени инциденти каде жртви се млади луѓе, кои се мета на напади заради почитувањето на својата религиска и етничка традиција. За време на наредните шест месеци, преку најразлични активности ќе се анимира целата заедница, а со апликативни идеи ќе се придонесе за развојот на мултиетничноста во Македонија.

Неформалната група граѓани, наставници од ООУ „Лазо Трповски“ од општина Карпош и ООУ „Лириа“ од општина Чаир,  во соработка со Младински центар за еднакви можности се корисници на ад хок грант на Цивика мобилитас.