Почитувани жени од руралните средини,

Рурална Коалиција, токму на Меѓународниот ден на руралната жена, 15-ти октомври ги повикува сите жени од руралните средини да се приклучат кон Декларацијата за заедничко и отворено делување за родова еднаквост и рамноправност која што ќе биде видлива и која што ќе се практикува во секое село, во секое населено место, на секоја педа од територијата на Репбулика Северна Македонија.

Рурална Коалиција, а и жените од руралните средини кои што ја поттикнаа иницијативата за формирање на Руралното Женско Лоби Ве повикуваат да се приклучите кон оваа декларција и заеднички да се надминуваат сите предизвици кои што стојат исправени пред жените од руралните средини затоа што силата и моќта е токму во заедничкото делување и работа!

Руралното женско лоби ќе работи отворено со сите локални и национални чинители на унапредување на родовата еднаквост, нејзино практикување, но и ќе биде тело каде што жените ќе ја практикуваат својата моќ на одлучување, а понатаму истата таа моќ ќе ја пренесуваат и во органите на државната управа, институциите, локалните власти, советите… Ќе се јакнат капацитетите на членките на Руралното Женско Лоби за заедничко делување, заедничко учење, но и размена на искуства и знаења на национално, но и на регионално ниво. Руралното Женско Лоби ќе ги обедини сите локални лидерки во заедницата и ќе им го даде гласот кој што им е потребен за да ја кажат својата одлука, својата потреба, своето знаење, но и да ја покажат својата УЛОГА во општеството.

Активирањето на Руралното Женско Лоби е поддржано и во рамките на проектот „Со европско знаење за подобрена родова еднаквост во локалната заедница“, а Република Северна Македонија како земја која што претендира за членство во Европската Унија, Република Северна Македонија треба да се прилагоди кон европските документи и регулативи што пак всушност подразбира еднакво учество на мажите и жените во сите сфери од општественото живеење, вклучувајќи и распределба на моќта во одлучувањето.

За да го искажете Вашиот интерес за вклучување во Руралното Женско Лоби треба да ја прочитате декларацијата и истата да ја потпишете, а потпишаниот примерок да ни го дадете лично во просториите на канцеларијата на Рурална Коалиција, да ни го испратите по пошта или пак да ни го испратите скениран по електронска пошта на следната адреса: rkoalicija@gmail.com

Декларацијата е достапна на следниот линк