Ланските приходи на членовите на Регулаторната комисија за енергетика билe просечно околу 70.000 денари

автор: Горан Лефков

СКУП Македонија е корисник на институционален грант од Цивика мобилитас.