Во 2019 и 2020 година, работевме со Civil Rights Defenders и експерти од западниот Балкан на развој и пилотирање на мерна алатка – индекс – за ефективноста на националните институции за човекови права. Индексот беше применет на сите шеснаесет национални институции за човекови права (НИЧП) од шесте земји во регионот, оценувајќи ја ситуацијата во споредба со 2018.

По завршувањето на првите мерења, почестени сме да ги споделиме и дискутираме резултатите со вас, со цел да дојдеме до заклучоци за подобрување на улогата и позицијата на НИЧП во регионот. За таа цел ја организираме регионалната конференција „Основа на човековите права: Ефективни национални институции за Западен Балкан“. Настанот ќе се одржи онлајн, на 31 март 2021 година, од 11 до 14 часот. Мешаните панели на експертки и експерти, како и претставнички и претставници од најдобро рангираните национални институции за човекови права од секоја земја ќе имаат цел да споделат значајни лекции и практики за тоа како да се подобри ефективноста на НИЧП на национално ниво и како регионалните напори може да се подобрат со цел да се зголеми ефективноста на НИЧП, со што би се зацврстува основата за човековите права.

Агендата за настанот е достапна на линкот подолу. Работни јазици на конференцијата се албански, босански/црногорски/српски, англиски и македонски и ќе биде достапен превод. Настанот нема да биде сниман или пренесуван во живо.

За да учествувате на конференцијата, регистрирајте се до 29 март 2021 на следниот линк: https://form.jotform.com/210744508893361

Агенда

Доколку имате прашања во врска со настанот или истражувањето и публикациите, може да ги контактирате:

д-р Билјана Котевска, истражувачка координаторка, Институт за европска политика – Скопје
+389 70 445 199 | biljana.kotevska@epi.org.mk

Дамјан ЗдравевDamjan Zdravev, Програмски офицер Одделение за Европа, Civil Rights Defenders
+381 69 1981 151 | Damjan.Zdravev@civilrightsdefenders.org