Институтот за човекови права (ИЧП), Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и Институтот за европска политика (ЕПИ) ги покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на презентацијата на првиот мониторинг извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“. Презентацијата ќе се одржи на 21 ноември 2017 година, со почеток во 10.30 часот во хотелот Арка.

Мирослав Драганов, извршен директор на ИЧП, ќе го презентира извештајот со фокус на работата на Судскиот совет на РМ, Советот на јавни обвинители на РМ и Советот за утврдување на факти и покренување постапка за утврдување одговорност на судија; Ангела Шумкоска од МЗМП ќе се фокусира на решавањето „стари предмети“ во судовите и извршувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права во Македонија, додека Ива Цоневска од ЕПИ ќе презентира за работата на Академијата за судии и јавни обвинители и објавувањето на судски одлуки.

Потоа ќе следи фокусирана дискусија во која ќе бидат претставени предизвиците со кои се соочуваат релевантните институции за преземање на неопходните реформи.

Проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“ го спроведуваат ИЧП, како носител, во соработка со МЗМП и ЕПИ, со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија, во времетраење до 30 јуни 2018 година. Општата цел на проектот е зајакнување на транспарентноста, отчетноста и професионалноста на органите на правосудството, а специфични цели на проектот се: зајакнување на структурниот мониторинг над реализацијата на итните реформски приоритети во правосудството (ИРП) и унапредување на јавната дебата за имплементирање на ИРП преку граѓанско застапување.

На настанот ќе биде обезбеден симултан превод на албански и англиски јазик.

Сите заинтересирани можат да го потврдат своето присуство на ihr@ihr.org.mk или на 02/ 3243-331 најдоцна до 20.11.2017 до 14 часот.

 

Институтот за човекови права (ИЧП), Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и Институтот за европска политика (ЕПИ) ги покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на презентацијата на првиот мониторинг извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“. Презентацијата ќе се одржи на 21 ноември 2017 година, со почеток во 10.30 часот во хотелот Арка.

Мирослав Драганов, извршен директор на ИЧП, ќе го презентира извештајот со фокус на работата на Судскиот совет на РМ, Советот на јавни обвинители на РМ и Советот за утврдување на факти и покренување постапка за утврдување одговорност на судија; Ангела Шумкоска од МЗМП ќе се фокусира на решавањето „стари предмети“ во судовите и извршувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права во Македонија, додека Ива Цоневска од ЕПИ ќе презентира за работата на Академијата за судии и јавни обвинители и објавувањето на судски одлуки.

Потоа ќе следи фокусирана дискусија во која ќе бидат претставени предизвиците со кои се соочуваат релевантните институции за преземање на неопходните реформи.

Проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството“ го спроведуваат ИЧП, како носител, во соработка со МЗМП и ЕПИ, со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија, во времетраење до 30 јуни 2018 година. Општата цел на проектот е зајакнување на транспарентноста, отчетноста и професионалноста на органите на правосудството, а специфични цели на проектот се: зајакнување на структурниот мониторинг над реализацијата на итните реформски приоритети во правосудството (ИРП) и унапредување на јавната дебата за имплементирање на ИРП преку граѓанско застапување.

На настанот ќе биде обезбеден симултан превод на албански и англиски јазик.

Сите заинтересирани можат да го потврдат своето присуство на ihr@ihr.org.mk или на 02/ 3243-331 најдоцна до 20.11.2017 до 14 часот.

Институтот за човекови права (ИЧП) и Македонското здружение на млади правници (МЗМП) се корсници на институционални грантови, а Институтот за европска политика (ЕПИ) е корсник на акциски грант од Цивика мобилитас. За повеќе информации, посетете ги нивните профили.