Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, следејќи ја долгогодишната традиција , календарот на активности, како и потребата и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и зголемување на вештините, организира работилница со наслов: „Правилно постапување при утврдувањето на надоместоците на плати, расходувањето на движните ствари и ситниот инвентар, предуслов за соодветно евидентирање во деловните книги“ која ќе се одржи во хотел „Дрим“ – Струга, во периодот од 30 Мај до 1 Јуни 2017 година.