Со економските #новинари одржавме кратка работилница и прес-кафе на темите за улогата на економските податоци во новинарската работа.

Активноста е поддржана од Civica Mobilitas.