Rabotilnica Aspekti 1На 16 март 2016 година во просториите на гимназијата „Гоце Делчев “ во Куманово, стручниот тим на Гешталт центарот „Младен Костиќ“ Аспекти, ја одржа првата психоарт работилница.

Rabotilnica Aspekti 1Целта беше да се воспостави контакт, да се запознаат и воведат учесниците во целите на ваков тип работилницата. На работилницата учествуваа 26 ученици од различни етнички заедници, од пет средни училишта од општина Куманово и стручни соработници од истите училишта.

Rabotilnica Aspekti 2Работилницата се одвиваше искуствено и интерактивно. Низ вежби и експерименти се создаде позитивна и пријатна атмосфера иако младинците не се познаваа меѓу себе. Воедно изразија задоволство и подготвеност за соработката и присуство на следната психоарт работилница која ќе се одржи во гимназијата „Сами Фрашери“.

Rabotilnica Aspekti 3Работилницата е дел од проектот „Младите помеѓу политичката дихотомија (со арт експресија) во надминување на ригидноста и говорот на омраза“ што е поддржан од програмата Цивика мобилитас.