Целта на предложената акција е да се постават основите за регионален граѓански простор во социо-економскиот домен, преку воспоставување на WebEcon мрежа на економски тинк-тенкови.

Прочитај повеќе: Проширување на граѓанскиот простор преку воспоставување WebEcon – мрежа на економски тинк-тенкови во Западен Балкан