Со презентацијата на истражувањето „Трансмисиски механизам од управувањето со јавните финансии до (подобри) здравствени и образовни исходи во Западен Балкан“, нашата Благица Петрески го заокружи престојот на University of Illinois Chicago, во рамки на The Fulbright Program поддржана од U.S. Embassy North Macedonia.

Повеќе на: Презентација на наоди на Универзитетот од Илиноис во Чикаго